БиблиотекиRSS

Show map
Народна библиотека П. Р. Славейков

ул. Иванка Ботева 2,

libraryvt.com

Народна библиотека с функции на регионална за област Велико Търново. Една от най-големите и активни в страната. Поддържа богата културно-масова програма през цялата година, редовно организира семинари, работни срещи и обучителни курсове за библиотекари от ...

Телефон062/ 62 79 01, 062/ 62 02 08
Национална библиотека \"Св. Св. Кирил и Методий\"

бул. Васил Левски 88,

www.nationallibrary.bg/wp/?lang=bg

Националната библиотека на Република България е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България.

E-mail

ул. Л. Каравелов 1,

libkustendil.primasoft.bg

Библиотеката разполага с богати фондове от книги, периодични издания, грамофонни плочи, диапозитиви, звукозаписи и др., наброяващи около 235 000 библиотечни документи.

Столична библиотека

пл. Славейков 4,

www.libsofia.bg

Столичната библиотека е общодостъпна, с универсален профил на комплектуване. Събира, съхранява, организира и предоставя за ползване универсални по вид, език и съдържание библиотечни фондове; осигурява диференцирано обслужване на читатели чрез заемни служб ...